javascript:;
javascript:;
javascript:;

Voda-Nové rozvody vody a kanalizácie
-rekonštrukcie
-opravy a údržba vodárenských zariadení
 -dodanie a kompletovanie sanitárnej techniky
-čístenie kanalizácie vysokotlakým zariadením
-montáž a výmena vodomerov s možnosťou diaľkového bezdrôtového odpočtu stavov
a signalizáciou podvodu.


Plyn-kompletné riešenie rozvodu od plynomera až po spotrebič v dome, byte a pod.
-rekonštrukcie, opravy a údržba vyhradených technických zariadení plynových
-zabezpečenie revíznych správ
-zapájanie plynových spotrebičov


Kúrenie-dodanie vykurovacej techniky s následnou montážou plynových kotlov,
gamatiek, piecok apod.


Ekologické práce
-kosenie trávnikov
-orezávanie krovín
-údržba záhrad

sku�ka